Νίκος Πολίτης, Senior Construction Development Dpt. Manager, Coffee Island

Βρίσκεται στην Εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ Α.Ε.- CoffeeIsland σε μόνιμη βάση εδώ και 14 χρόνια, έχοντας σχέση εξωτερικού συνεργάτη από το 1999 όπου ξεκίνησε η Εταιρεία τη λειτουργία της.

Μέχρι το 2010, είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με την οικοδομή ήδη ως φοιτητής, εργαζόμενος στο Τμήμα Μελετών της  Χ.Κ.Χριστόπουλος ΑΤΕ στην Πάτρα. Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, συνέχισε την συνεργασίας με την Χ.Κ.Χριστόπουλος ΑΤΕ από το 1997 έως το 1999 ως μηχανικός εργοταξίου σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και από το 1999 έως το 2002 στην ίδια εταιρεία ως Εργοταξιάρχης- Υπεύθυνος Τμήματος Έργων.

Κατόπιν,  το 2003 και ως το 2009, ίδρυσε και ανέλαβε τη διεύθυνση της  ΠΟΛΙΣ ΔΟΜΙΚΑ Ο.Ε.- Εμπόριο Δομικών Υλικών/ Εξειδικευμένα Έργα, με Πανελλήνια δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, υπήρξε εμπορική συνεργασία με όλες τις βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες του χώρου αλλά έγιναν και εξειδικευμένες εφαρμογές σε ένα πολύ μεγάλο μικρών και μεγάλων ιδιωτικών έργων αλλά και υπεργολαβίες σε έργα του Δημοσίου, από την στιγμή που συγκροτήθηκε και αντίστοιχη τεχνική εταιρεία.

Παράλληλα με τις παραπάνω κύριες αρμοδιότητες, υπήρχε συνεργασία (1998-2006) ως Συνεργάτης Μηχανικός εκτίμησης ακινήτων στην CITIBANK Α.Ε. και ως  Σύμβουλος Μηχανικός του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τριαντείου Σχολής στην Πάτρα.

Από το 2010 πλέον στην CoffeeIsland, συμμετείχε σε όλα τα στάδια της μεγέθυνσης της Εταιρείας, έχοντας αναλάβει σε διάφορα στάδια την ευθύνη Σχεδιασμού και Κατασκευών Καταστημάτων και Εταιρικών Εγκαταστάσεων, Νέων Υλικών και Merchandising.

Από το 2019, είναι Διευθυντής του τμήματος Κατασκευών και από το 2022 και Υπεύθυνος της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere