Κατερίνα Βίνη, Υπεύθυνη διαχείρισης προγράμματος «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις στην Ευρώπη μέχρι το 2030», Δήμος Ιωαννιτών

Η Κατερίνα Βίνη είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος, έχοντας αποφοιτήσει από την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σήμερα, εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τους αρμόδιους Συμβούλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως υπεύθυνη του χαρτοφυλακίου του Δήμου Ιωαννιτών που αφορά στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030».

Ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχοντας υπερήφανα στην πρωτοβουλία 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις, ξεκίνησε ένα ταξίδι μετασχηματισμού προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο έχει ως στόχο να αναδείξει τις πόλεις της Αποστολής ως πόλεις πιλότους, οι οποίες θα καταστούν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας όλης της Ευρώπης μέχρι το 2050, μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η επιλογή του Δήμου Ιωαννιτών στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030», αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προκειμένου να αποτρέψει τις συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης και να εξασφαλίσει έναν βιώσιμο και ποιοτικό τρόπο ζωής για τους πολίτες.

Ως επαγγελματική εμπειρία, η Κατερίνα Βίνη έχει εργαστεί για πλέον των είκοσι ετώνως ελεύθερος επαγγελματίας στην Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορίες Α1 και Α2) Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση βιομηχανικών μονάδων. Επιπλέον στην παροχή συμβουλευτικής σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Τέλος τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ενεργά ως μέλος στη Μόνιμη Επιτροπή Φυσικού Περιβάλλοντος, Οικολογίας και Ενεργειακών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΗ.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere