Καθ. Π. Νάστος, Διευθυντής Εργαστηρίου Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, του Γεωλογικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Νάστος είναι Καθηγητής Κλιματολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Κλιματολογίας & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Διευθυντής του Τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ. Διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κλιματολογία (1995), Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία (1987), Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πτυχίο Φυσικής (1985), Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2014-σήμερα είναι Καθηγητής Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης από 2009-σήμερα είναι Επιστημονικός συνεργάτης στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Υγείας & Βιοφυσικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) ενώ έχει διατελέσει  Έκτακτος Καθηγητής Μετεωρολογίας στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Επιπρόσθετα διαθέτει ερευνητική εμπειρία 20 ετών σε θέματα κλιματικών μεταβολών και των επιπτώσεων τους, στατιστικών κλιματικών μοντέλων, βιοκλιματολογίας, ακραίων καιρικών φαινομένων και δεικτών ατμοσφαιρικής αστάθειας. Συμμετοχή (Συντονιστής/Κύριος Ερευνητής) σε 30 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Μέλος πολλών Επιστημονικών Ενώσεων (μεταξύ άλλων, της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, (ΕΜΤΕ), American Geophysical Union (AGU), European Geosciences Union (EGU), Climate and Health Commission part of the International Society of Biometeorology (ISB)). Είναι Επιβλέπων καθηγητής σε 10 διδακτορικές διατριβές και μέλος σε 6 τριμελείς συμβουλευτικές και σε 15 επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών. Επίβλεψη σημαντικού αριθμού μεταπτυχιακών (>50) και προπτυχιακών (>90) διπλωματικών εργασιών και διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της Κλιματολογίας, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος γενικότερα. Κριτής σε 50 διεθνή περιοδικά. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας (Ε.ΜΤ.Ε.) και Εισηγητής στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (M.Sc, Ph.D.), για τα μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Είναι Μέλος του Editorial Board στο διεθνές περιοδικό International Scholarly Research Network (ISRN) Meteorology (2011-2014), Mέλος του Editorial Advisory Board στο διεθνές περιοδικό International Journal of Biometeorology (2012-σήμερα), Co-Editor in the book “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, published by Springer (2012), Lead Editor in the Special Issue “Advances in Urban Biometeorology” of the journal Advances in Meteorology (2013), Co-editor in the Special Issue of the journal Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), (2013), Co-editor in the Special Issue of the journal Atmospheric Research (2013), Μέλος του Editorial Board στο διεθνές περιοδικό International Scholarly Research Notices (2014-σήμερα), Lead Editor in the Special Issue “Perspectives on Mesoscale Atmospheric Processes” of the journal Advances in Meteorology (2016), Lead Editor in the Special Issue “Urban Thermal Environment under Global Warming Pressure” of the journal Urban Science, Editor in Theoretical and Applied Climatology (2017 – today). Το δημοσιευμένο του έργο αφορά 140 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 150 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές, 100 εκτεταμένες περιλήψεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, 2 δημοσιεύσεις στα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 25 δημοσιεύσεις σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και 2 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία. Πάνω από 4700 αναφορές

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere