Γεώργιος Χρήστου, Γραμματέας, Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας

Ονομάζεται  Γεώργιος Χρήστου και  γεννήθηκε στη Ρίγανη Αιτωλοακαρνανίας το 1961. Τελείωσε το  λύκειο και συνέχεια την επιμόρφωση  του στο ΕΛΠΚΕΠΑ πάνω στην διοίκηση επιχειρήσεων. . Εργάστηκε για μια 10ετεια περίπου   σε εκτελωνιστικό γραφείο στην Αθήνα.

Το 1988  επέστρεψε στον τόπο γέννησής του και αποφάσισε να ασχοληθεί με την παραγωγή χοιρινού κρέατος ιδρύοντας μαζί με τον πατέρα του (Παναγιώτη) χοιροτροφική μονάδα.

Διατηρεί χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 300 χοιρομητέρων με εγκαταστάσεις πλήρως εκσυγχρονισμένες μέσο των προγραμμάτων του ΥΠΠΑΤ.

Έχοντας  αρκετά  χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας στοχεύει στο συνεχή εκσυγχρονισμό, επέκταση, καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της χοιροτροφικής του μονάδας με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην τοπική και ευρύτερη αγορά.

Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Χοιροτρόφων Αιτωλοακαρνανίας και γραμματέας της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας επι 30 χρόνια συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση και ενίσχυση της θέσης των χοιροτρόφων , καθώς και στην   εξέλιξη της χοιροτροφίας στην ΕΛΛΑΔΑ.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere