Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιου Πατρών

Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Παν/μιου Πατρών  και  κάτοχος  διδακτορικού  διπλώματος  του  ίδιου  Παν/μίου.Από  το  2003  έχει διατελέσει επίκουρος  καθηγητής (2003-2009) και Αναπληρωτής καθηγητής (2009-σήμερα) του τέως  τμήματος  Υδατοκαλλιεργειών  και  Αλιευτικής  διαχείρισης    (ΥΔΑΔ)  του  ΤΕΙ  Μεσολογγίου  και νυν τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας–Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.Από  το  1991  έχει  εργασθεί  ως  ερευνητής    σε  ερευνητικά  προγράμματα  που εκπονήθηκαν  από  διάφορους  φορείς  (Παν/μιο  Πατρών,  ΤΕΙ  Μεσολογγίου,  Ιδιωτικές εταιρίες, ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ), ενώ παράλληλα από το 2008-2003 διετέλεσε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος ΥΔΑΔ, συμπληρώντοντας ή επικαλυπτόμενη εργασία 18.25 ετών. Η διδακτορική του διατριβή αφορά στην μελέτη της βιολογίας και δυναμικής του είδους Liza  saliens(γάστρος) (είδος της οικογένειας των κεφαλοειδών) στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού.  Το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην μελέτη της βιολογίας   και    οικολογίας ιχθύων και  στην  αλιευτική  εκμετάλλευση  των  παράκτιων οικοσυστημάτων .Έχει διδάξειστο τμήμα που υπηρετεί εννέα μαθήματα για τα οποία σε μέρος αυτών η εκπαίδευση τους έχει οργανωθεί από τον ίδιο.  Έχει συγγράψει σημειώσεις θεωρίας και εργαστηρίου σε 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος που υπηρετεί. Έχει επιβλέψει  περισσότερες  από  25  πτυχιακές  εργασίες  του  τμήματος,    έχει  διδάξει  σε  3 μεταπτυχιακά  προγράμματα  σπουδών  άλλων  τμημάτων,  ήταν  επιβλέπων  σε  δύο μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και μέλος της επιτροπής εξέτασης σε δύο διδακτορικά.  Από το 2003 έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις του τμήματος που υπηρετεί (Αναπληρωτής υπεύθυνος τομέα Α (2003-2006), Υπεύθυνος τομέα Α (2007-2008), προϊστάμενος του τμήματος ΥΔΑΔ (2008-10), Πρόεδρος του τμήματος (2010-σήμερα)). Έχει  συμμετάσχει  σε  13  εκλεκτορικά  σώματα  ή  επιτροπές  μονιμοποιήσεων  ή  εξελίξεων εκπαιδευτικού  προσωπικού  των  ΤΕΙ.  Έχει  συμμετάσχει  σε  επιτροπές  επιλογής  έκτακτου προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2003-2009, πρόεδρος επιτροπής προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τουτμήματος (2011-σημερα) ενόσω συμμετείχε ως μέλος και σε άλλες  επιτροπές. Επίσης ήταν  ή είναι  ιδρυματικός  υπεύθυνος  (συντονιστής)  σε  δύο προγράμματα   Αρχιμήδης(ΙΙ  &  ΙΙΙ)  και  σε  ένα  πρόγραμμα  προμήθειας  εκπαιδευτικού εξοπλισμού του ιδρύματος (ΕΠΕΑΕΚ 5.2.7.α).Έχει  μετάσχει  σε 34ερευνητικά  προγράμματαχρηματοδοτούμενα  από  την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ.Γ.Ε.Τ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΥΠΕΚΑ και Ιδιωτικές  Εταιρίες  (ΔΕΗ  ΑΕ,  ΜΥΤΙΚΑΣ  ΑΕ,  BLUE  FIN  TUNA  SA)  σε 10εκ  των οποίων  ήταν επιστημονικός υπεύθυνος.Έχει συγγράψει 25δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικάμε  κριτές,  14  ανακοινώσεις  σε πρακτικά  διεθνών  συνεδρίων  μετά  από  κρίση  και  περισσότερες  από 50  ανακοινώσεις  σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων μετά από κρίση και συμμετοχή σε 1 κεφάλαιο βιβλίουπου αφορά  την  αλιεία  στις  ελληνικές  λιμνοθάλασσες,  και  συμμετάσχει  στην    συγγραφή περισσότερων 20 εκθέσεωνπρογραμμάτων. Eίναι κύριος ερευνητήςσε 8 δημοσιεύσεις και συντονιστήςσε 9 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere