Αγγελική Καυγά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Αγγελική Καυγά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιοy Πατρών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜSc) στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες», τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην «Γεωργική Μηχανική», τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ενεργειακή βελτιστοποίηση θερμοκηπίου με χρήση συστήματος θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR)». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Θερμοκηπιακές κατασκευές, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στον Αγροτικό τομέα, στην Γεωργία Ακριβείας, στην ευφυή Γεωργία και στην Φυσική περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα:

  • Δομική και θερμική βελτιστοποίηση των θερμοκηπίων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
  • Εφαρμογή της Υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) στην θέρμανση του περιβάλλοντος του Θερμοκηπίου και των Αγροτικών κτηρίων
  • Ενσωματωμένα Φωτοβολταϊκά συστημάτα (GIPV) στην οροφή του θερμοκηπίων
  • Διαχείριση μικρο-μακροκλίματος θερμοκηπίων μέσω δικτύου αισθητήρων και αυτοματισμών
  • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σύγχρονες ψηφιακές Τεχνολογίες (ICT) και Ρύθμιση Διεργασιών στα θερμοκηπιακά συστήματα
  • Ολοκληρωμένα ρομποτικά συστήματα διαχείρισης θερμοκηπιακών μονάδων (cablebots – agbots), βασισμένα σε ΙοΤ τεχνολογίες.

Έχει αξιόλογο ερευνητικό έργο στον επιστημονικό της τομέα με 38 δημοσιευμένες Επιστημονικές εργασίες σε Διεθνή περιοδικά και πάνω από 40 συμμετοχές σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια. Είναι Project Manager (PM) σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Erasmus+ kA2), Επιστημονικός υπεύθυνος (ΕΥ) σε 3 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και μέλος της ερευνητικής ομάδας σε 2 ερευνητικά προγράμματα (Interreg, RIS3)

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere